X انجام پروژه های نرم افزار های مهندسی مکانیک
مقاله ی pdf تسریع احتراق به وسیله ی پیستون های شعاعی - وبلاگ مهندسی مکانیک

مقاله ی pdf تسریع احتراق به وسیله ی پیستون های شعاعی

مقاله ی pdf تسریع احتراق به وسیله ی پیستون های شعاعی    

 

چکیده : در این مقاله  ، حرکت هوا، سوخت و گازهای خروجی در داخل سیلندر و در طی مرحله تراکم، احتراق و قدرت را که در یک چرخه رخ می دهد، بررسی شده است. وجود این حرکت ها، برای سرعت بخشیدن به تبخیر سوخت، بهبود بخشیدن به اختلاط هوا و سوخت، و افزایش بازده و سرعت احتراق، مهم است.  

 دانلود مقاله شکل پیستون های دیزل 

 علاوه بر آشفتگی مطلوب و معمول، حرکت  دورانی دیگری بنام چرخش نیز در ورود مخلوط هوا و سوخت تولید می شود. در انتهای مرحله تراکم، دو حرکت و جریان جرمی ایجاد می گردد، حرکت شعاعی مخلوط هوا و سوخت به سمت مرکز محفظه احتراق و غلتش مخلوط هوا و سوخت. حرکت اول، حرکتی شعاعی به سمت خط مرکز سیلندر است، در حالیکه حرکت دوم، حرکتی دورانی حول محوری محیطی می باشد. جریانی مطلوب است که تلفات حرارتی زیادی نداشته باشد و بتواند احتراق را سرعت ببخشد. این مقاله جریان های داخل سیلندر و تاثیر پیستون ها بر این جریان ها را در موتور دیزل مورد بحث قرار داده.

 

جریان های داخلی سیلندر خودرو

 

 

مطالبی که در این مقاله می خوانید

سرعت بخشیدن به احتراق

شکل پیستون و مشخه های عمومی

جریان های داخل سیلندر و مشخصه ها

پیستون های تخت و پیستون شیب دار شعاعی

دریچه های غلتشی و دریچه های پایه در سیلندر

گرمای تلف شده

مصرف سوخت در بارهای کم با ترکیب پیستون شعاعی و دریچه غلتشی

تاثیر شکل پیستون  در ضربه و احتراق

تاثیر شکل پیستون و ارتفاع حفره  

تاثیر جریان شعاعی ناحیه محصور کننده در محفظه ی احتراق

کارائی مکش و شکل پیستون ها  در حالت تمام بار

تاثیر شکل ناحیه های تاج پیستون در احتراق

احتراق در بارهای جزئی همراه با ترکیب غلتش و چرخش  

 

    

 حجم فایل  MB 2


 
پسورد فایل : www.pdfbook.persianblog.ir


موضوعات

صفحات