X انجام پروژه های نرم افزار های مهندسی مکانیک
بویلر و جند مقاله برای دانلود - وبلاگ مهندسی مکانیک
نیروگاه ها // ٩:۱۱ ‎ب.ظ - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

بویلر و جند مقاله برای دانلود

مدلسازی و بهینه سازی فرآیند احتراق در بویلر نیروگاه زرگان

سیستم احتراق بویلرهای نیروگاهی با گذشت زمان بعلت تغییر مشخصه های تجهیزات مربوط به تنظیم هوا و سوخت نیاز به اصلاح و تنظیم مجدد دارند.

تجهیزات اندازه گیری اصلی ترین ابزارها برا ی اطلاع از وضعیت عملکرد سیستم احتراق می باشند که علاوه بر
مونیتورینگ، در امر کنترل پارامترها نیز نقش اساسی دارند. برای پیش بینی عملکرد احتراق در بویلر نیروگاه زرگان و بهینه سازی آن، مدلی تهیه شد که بتواند در مقاطع زمانی مختلف نسبت هوا به سوخت مناسب را
با توجه به شرایط کارکرد بویلر در اختیار بهره بردار قرار دهد. این مدل به یک سری داده ها جهت انجام
محاسبات راندمان احتراق نیاز دارد. بخشی از این داده ها شامل اطلاعات هندسی و مشخصات تجهیزات بویلر بوده که از روی نقشه ها و مدارک فنی موجود تهیه گردیده اند. بخشی دیگر از این داده ها مربوط به پارامترهای ورودی سوخت و هوا است که بایستی اندازه گیری شوند. بر اساس نتایج آزمایشها و بررسیهای صورت گرفته این مدل از قابلیت مناسبی (حدود%3/5 ) در پیش بینی راندمان احتراق و تنظیم درصد بهینۀ هوا و سوخت در شرایط کارکرد مختلف برخوردار می باشد. همچنین بر اساس آزمایشهای انجام شده با استفاده از این روش می توان حداقل یک مگاوات توان خروجی هر واحد را افزایش داد که سبب صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان 6 3.میلیون متر مکعب در سال (معادل صد میلیون ریال) می گردد.

برای دانلود مقاله بررسی فرایند احتراق دربویلر نیروگاه زرگان به لینک زیر مراجعه فرمایید

دانلود مقاله  ١١

دانلود مقاله    2

دانلود مقاله   3موضوعات

صفحات