X انجام پروژه های نرم افزار های مهندسی مکانیک
دانلود مقالات پژوهشی مهندسی هوافضا - وبلاگ مهندسی مکانیک
مقاله کامل برای ارایه به استاد, هوا و فضا // ٥:٢٠ ‎ب.ظ - یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠

دانلود مقالات پژوهشی مهندسی هوافضا

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صوت ST2

محمد رضا حسنی آهنگری، ناصر مزینی، حسام الدین ابن الدین حمیدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 

ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیش بینی نیروهای ماشینکاری وارد بر فرز سر کروی

رضا یوسفی، محسن حامدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2،  شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 

بهینه سازی وزنی یک پوسته کامپوزیتی در مخزن تحت فشار نوع 4 به روش الگوریتم ژنتیک

علی خانی، عباس وفایی صفت، صادق رحمتی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 منبع: http://aerospace2011.persianblog.ir/
مقالات پژوهشی
Improved Turbine Engine Hierarchical Modeling and Simulation Based on Engine Fuel Control System

 M. Bazazzadeh, H. Badihi, A. Shahriari, JAST, Vol 6, No 1, 2009

Download  Article

 

 
Gyroscope random drift modeling, using Neural Networks, Fuzzy Neural and traditional time- series methods

A.A. Nikkhah, P. Heydari, H. Khaloozadeh, A.P. Heydari, JAST, Vol 6, No 1, 2009

Download Article 

 
Impact of Body on the Tail Surface Flowfield at High Incidences

A.A. Davari, M. Hadi Dulabi, M.R Soltani, F.Askari, JAST, Vol 6, No 1, 2009

Download  Article

 
A Fast mesh-free galerkin method for the analysis of steady-state heat transfer

S. Forouzan-Sepehr, S. Mohammadi, JAST, Vol 6, No 1, 2009

Download  Article

 
Analysis of Radial Baffle Effects on Acoustic Characteristics of a Combustion Chamber

Habib ollah Mehrjou, Mohammad Farshchi, Hadi Mehrjou, JAST, Vol 6, No 1, 2009

Download  Article

 
Prediction of Boundary Layer Transition at High Freestream Turbulence Condition, Using a Physical Model

R. Taghavi-Zenouz, M. Salari, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 2, 2006

Download  Article

 

 
Surge Avoidance in Gas Turbines

H. Khaleghi, M. Boromand, A.M. Tousi, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 2, 2006

Download  Article

 

 
Sound Transmission through Laminated Composit Cylindrical Shell, Considering Transverse Shear Deformation

K. Daneshjou, A. Nouri, R. Talebitooti, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 2, 2006

Download  Article

 

 
Approximate Analytical Solution to Flow over a Flat Plate by Variational Iteration Method

M. Moghimi, H. Khoramishad, H.R. Massah, S.M. Mortezaei, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 2, 2006

Download  Article

 

 
مطالعه عددی فرآیند تغییر فاز در سیستم های ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی

جاماسب پیر کندی، علی کشاورز، مسعود ضیا بشر حق، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 2، آذر 1385

دریافت متن مقاله

 
مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی

قادر فرجی، محمود موسوی مشهدی، حسین کاشانی زاده، محمد کاظم بشارتی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 2، آذر 1385

دریافت متن مقاله

 
تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامتر های هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری

سید وحید حسینی، جمال زمانی، ابوالفضل درویزه، مجید سلیمانی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 2، آذر 1385

دریافت متن مقاله

 
تعیین مشخصه های حرارتی مشعل های متخلخل تابشی در حالت گذرا با استفاده از مدل دو شار حرارتی

خسرو لاری، سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 2، آذر 1385

دریافت متن مقاله

 
محاسبات و بهینه سازی جرمی سیستم فشار گذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع

مجید بازارگان، حسن کریمی، محدی محسنی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2 ، شماره 2، آذر 1385

دریافت متن مقاله

 
Effects of Angel of Attack on Turbulent Near Wake Flow, Using Hotwire Anemometer

A. Shadaram, N. Rostamy, S.A.S. Shams-Taleghani, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 3, 2007

Download  Article

 

 
Enhancement of Vehicle Lateral Stability bi Non-linear Optimal Control of Yaw Dynamics

M. Eslamian, M. Mirzaei, G. Alizadeh, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 2, No 3, 2007

Download  Article

 

 
شبیه سازی عددی جریان حول یک شناور زیر آبی و محاسبه ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی با کمک کعادله موریسون

محسن ثقفیان، بهداد فروغی مهر، مجتبی مدح خوان، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صوت ST2

محمد رضا حسنی آهنگری، ناصر مزینی، حسام الدین ابن الدین حمیدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیش بینی نیروهای ماشینکاری وارد بر فرز سر کروی

رضا یوسفی، محسن حامدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2،  شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
بهینه سازی وزنی یک پوسته کامپوزیتی در مخزن تحت فشار نوع 4 به روش الگوریتم ژنتیک

علی خانی، عباس وفایی صفت، صادق رحمتی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها

محمد حسن جوارشکیان، امیر کریمی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2 ، شماره 3، اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
تحلیل، شبیه سازی و کنترل ارتعاشات سیستم های متشکل از آلیاژهای حافظه دار

علی اصغر جعفری، مجید قدیری، محمد رضا همایی نژاد،مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 2، شماره 3،اسفند 1385

دریافت متن مقاله

 
Computational Simulation of Two-dimentional Turbulent Film Cooling, Using LES Approach and Considering Density Ratio Effects

M. Ramezaniazadeh, M.H. Saidi, M. Taeibi-Rahani, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 1, 2007

Download  Article

 

 
Effect of Drying Methods on Wood Strenght : A Comparision Between Microwave, Infrared, and Convectional Drying

J. Taskini, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 1, 2007

Download  Article

 

 
ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس الگوریتم ژنتیک

محمد رضا حسنی آهنگر، عادل رحمانی، عبدالعلی حقیری، محمد رضا کنگاوری، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 
ارائه یک راه حل تقریبی جدید برای حل پیچش الاستیک -پلاستیک مقاطع توپر دلخواه با تنش تسلیم متغیر

مجید بنی اسدی، کارن ابری نیا، محمد حسن نائی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 
مطالعه عددی میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن

سید مجتبی موسوی نائینیان، مصطفی مافی، سید پرویز علوی تبریزی

مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 
اندرکنش پلوم خروجی از نازل های ثابت و متحرک با یک دیوار صلب

علی حسین احمدی کیا، احمد رضا پیشه ور، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 
بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجار پودر تنگستن

علی مهدی پور عمرانی، مهدی ظهور، سید محمد رضا خلیلی، نادر پروین، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 
طراحی انژکتور گریز از مرکز دو پایه برای افزایش ایمپالس ویژه در موتور موشک سوخت مایع

فتح اله امی، احسان موحد نژاد، امیر کارگر، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 1، خرداد 1386

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 
شبیه سازی عددی جوشکاری مقاومتی UW به کمک تحلیل الکتریکی-حرارتی اجزاء محدود

موسی اسمعیل زاده، محسن حامدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3،   شماره 1، خرداد 1386

دریافت متن مقاله

 

 
مقالات پژوهشی
Thermal Buckling Analysis of Moderately Thick Composite Cylindrical Shells under Axisymmetric Thermal Loading

M. Darvizeh, A. Darvizeh, A.R. Shaterzadeh, R. Ansari, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 2, 2007

Download  Article

 

 
Structual Damage Detection, Using Fuzzy Classification and ARMA Parametric Modeling

M.M. Ettefagh, M.H. Sadeghi, S. Khanmohammadi, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 2, 2007

Download  Article

 

 
Numerical Investigation of a 3-D Flow Past an Impenetrable Rotating Microparticle at Low and Moderate Reynolds Numbers

M.r. Meigounpoory, GH. Atefi, H.Niazmand, A. Mirbozorgi, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 2, 2007

Download Abstract , Download  Article

 

 
تحلیل عددی حرکت ذرات بیضوی درون جریان در یک کانال با استفاده از پردازشگر های موازی

پویان رضایی نیا، مهرزاد شمس، رضا ابراهیمی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 2 ، شهریور 1386

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 
ارائه یک کد عددی چند بلوکه جهت مطالعه جریان درون نازل های فرا منبسط در شرایط عملکردی

محمد علی فرنیا، رضا ابراهیمی، مهرزاد شمس، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 2 ، شهریور 1386

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 
بررسی تاثیرات پارامتر های فرزکاری بر ابعاد پلیسه و مدل سازی ریاضی آن

محمد رضا رازفر، منداد اردبیلی اصل، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 2، شهریور 1386

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 
مقایسه کنترل رویداد مبنا و زمان مبنای یک بازوی موبایل برای هدایت یک ارابه

مصطفی غیور، علی مستجاب الدعوه، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3،  شماره 2، شهریور 1386

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 
تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

غلامعلی عاطفی، محمد قلی زاده، مهدی مقیمی، مجله مکانیک و هوا، فضا، جلد 3 ، شماره 2، شهریور 1386

 

دریافت چکیده  مقاله ، دریافت متن مقاله

 

 
روش شبه دائمی برای طراحی و کنترل معکوس یک محفظه تابشی دو بعدی در حالت گداز

سمیه مهربان، سید مسعود حسینی سروری، سعید فراهت، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
بررسی اثر تغییر زاویه عرضی کف قایق پرنده روی نیروی

هاشم مرادی، امیر حسین نیک سرشت، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
کنترل موقعیت عملگر سرونیوماتیک آزمایشگاهی به روش مد لغزشی

فرید نجفی، مرتضی فتحی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3 ، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
جابجایی توام در یک حفره با یک متحرک نوسانی

آرش کریمی پور، بهزاد قاسمی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
کنترل سرعت عملگر های سرو هیدرولیک، با استفاده از شبکه های عصبی انعطاف پذیر و ثابت و الگوریتم یادگیری خطای پس خور

سید حسین ساداتی، مجید کریمی ماسوله، فرید نجفی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای موتور توربوجت

علی اکبر کریمی، محمد جواد جمشیدی نائینی، حسام الدین ابن الدین حمیدی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 
شناسایی خطا در سیستم سرو هیدرولیک در حضور اغتشاش سفید با استفاده از مشاهده گر

فرید نجفی، محمد پردل، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 3، پاییز 1386

دریافت متن مقاله

 

 
The Role of Simulation in Long-rod Ricochet Phenomenon

K. Daneshjou, M. Shahravi, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 4, 2008

Download  Article

 

 
Effect of Wind Break Walls on Performance of a Cooling Tower Model

J. Madad-Nia, H. Koosha, M. Mirzaei, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 4, 2008

Download  Article

 

 
Numerical Study of Flow and Heat Transfer in a Pre-swirl System

M. Farzane-Gord , Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 3, No 4, 2008

Download  Article

 

 
مدل سازی عددی صدای حاصل از یک جت آشفته با استفاده از آنالوژی آکوستیکی

مهاذین زاهد، رضا ابراهیمی، ناصر سراج مهدی زاده، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 4، زمستان 1386

دریافت متن مقاله

 
ارزیابی عملکرد نوار های پیچیده شده داخل یک اواپراتور در افزایش انتقال حرارت جوششی و تاثیر آهنا بر میزان فشار

محمد علی اخوان بهابادی، امیر محمد پور، مسعود جمالی آشتیانی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 4، زمستان 1386

دریافت متن مقاله

 
مطالعه تجربی مشخصه های جریان در دنباله نزدیک استوانه هایی با مقطع چهارگوش

عبدالله شاد آرام، مهدی عظیمی فرد، نورالله رستمی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 4، زمستان 1386

دریافت متن مقاله

 
شبیه سازی عددی جریان های آشفته مافوق صوت حول اجسام متقارن با استفاده از یک شبکه چند بلوکی و ترکیب معادلات PNS و TLNS

محمد رضا حیدری، محمد طیبی رهنی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 3، شماره 4، زمستان 1386

دریافت متن مقاله

 
Flexural Vibration of Timoshenko Beam, Using Distributed Lumped Modeling Technique

A. Farshidianfar, S. Soheili, M. Abachizadeh, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 4, No 1, 2008

Download  Article

 

 
Experimental Investigation of Axial and Radial Pressure Distribution in a Transonic Axial Compressor

R. Taghavi, S.H. Beheshti, Y. Rafiee, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 4, No 1, 2008

Download  Article

 

 
شبیه سازی فرآیند فرز کاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری

محمد کاظمی نصر آبادی، بهنام معتکف ایمانی، محمد حسین صادقی،مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 4، شماره 1، بهار 1387

دریافت متن مقاله

 
تحلیل جریان های تراکم ناپذیر لزج با استفاده از یک روش بالا دست چند بعدی جدید بر پایه مشخصه ها

کامیار زمزمیان، سید اسماعیل رضوی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 4، شماره 1، بهار 1387

دریافت متن مقاله

 
شبیه سازی ناپایداری احتراق در موتور های توربین گاز پیش مخلوط

نوذر اکبری، ناصر سراج مهدی زاده، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 4 ، شماره 1، بهار 1387

دریافت متن مقاله

 
تحلیل تجربی تاثیر یک تولید کننده گردابه بر عملکرد یک دیفیوزر مخروطی مادون صوت

علیرضا ربیعی، فرهاد قدک، عبدالعلی حقیری، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد 4 ، شماره 1، بهار 1387

دریافت متن مقاله

 
بررسی آثار پارامتر های طراحی بر عملکردهای استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی غیر مدور

رضا رشیدی میبدی، اصغر دشتی رحمت آبادی، مجله مکانیک و هوا فضا، جلد  4 ، شماره 1، بهار 1387

دریافت متن مقاله

 
Effect of Air Bubble Injection on the Flow Near a Rotary Device

N.M. Nouri, A. Sarreshtehdari, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 4, No 2, 2008

Download  Article

 

 
Efficient Method for Prediction of Stability in Low Immersion

B. Moetakef Imani, M.H. Sadeghi, M.Kazemi Nasrabadi, Mech. & Aerospace Eng. J. Vol 4, No 2, 2008

Download  Article

 


موضوعات

صفحات