X انجام پروژه های نرم افزار های مهندسی مکانیک
تست آلتراسونیک - وبلاگ مهندسی مکانیک

تست آلتراسونیک

تست آلتراسونیک یکی از روشهای پرکاربرد در تستهای غیر مخرب میباشد.

این مجموعه مقدمه ای درجهت آشنایی با تستهای غیر مخرب و خصوصا تست التراسونیک میباشد.

در این مجموعه پس از آشنایی با اصول تست آلتراسونیک سه روش اصلی تست فراصوت یعنی:

A,B,C-SCAN معرفی شده است و درادامه مبدلهای صوتی و پارامترهای موثربرتست فراصوت مورد

برسی قرارگرفته است.

 

 

منبع : http://www.draftsmansaeid.blogfa.com/


موضوعات

صفحات