دانلود کتابچه اموزشی توربین های بخار

کتابچه آموزشی توربین های بخار شرکت ره آوران پتروشیمی یکی ازمنابع با ارزش وبسیار مفید برای شناخت توربین 

و

مسائل مرتبط با توربین میباشد.

سرفصلهای کتابچه اموزشی توربین به شرح زیر میباشند :

فصل 1 : مقدمه                                  فصل 2 : انواع توربین                                 

فصل 3 :سیستم های واحد توربین         فصل 4 : کندانسور


دانلود


/ 0 نظر / 84 بازدید