مقاله کامل / آشنایی با سیستم انتقال قدرت خودرو

این سیستم ترکیبی از مجموعه قطعاتی است که نیروی خروجی ازموتور رابه چرخها انتقال می دهد وباعث به حرکت درآمدن خودرومی گردد. درحالی که نقش و وظیفه اصلی سیستم انتقال قدرت درتمام خودروها یکسان است ولی قطعات سیستم و ترتیب قرارگرفتن آنها به طراحی خودرو بستگی دارد .یک سیستم انتقال قدرت شامل قسمت های زیرمی باشد:

 


1) سیستم کلاچ

2) جعبه دنده یا گیربکس

3) گاردان

4) دیفرانسیل


 

پسورد :www.pdfbook.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید