روشی نوین برای ساخت دستگاه اندازه گیری مختصات نقاط در فضا با استفاده از امواج او


A Novel Method for Construction a Point Coordinate Measuring Instrument with Ultrasonic Wavesچکیده
دستگاه اندازه گیری مختصات نقاط در فضا برای اندازه¬گیری هندسی قطعات و کنترل کیفیت آنها به کار می رود و انواع مختلفی دارد. روشی نوین که برای ساخت نوعی از این دستگاه در این مقاله به آن پرداخته می شود، استفاده از امواج اولتراسونیک می باشد. به این صورت که برای تعیین مختصات یک نقطه روی قطعه، مورد نظر موجی با بسامد40 کیلوهرتز بواسطه یک فرستنده بیسیم که بر روی آن دو فرستنده اولتراسونیک نصب شده در آن نقطه تولید می شود. توسط سه گیرنده اولتراسونیک که در یک صفحه عمود و با فواصل معلوم و با زاویه 90 درجه نسبت به هم بر روی میز قرار گرفته اند، این صوت دریافت می شود. با اندازه گیری بلادرنگ سرعت صوت در محیط توسط یک حلقه صوتی که در یک حلقه فاز قفل شده قرار دارد و همچنین با اندازه گیری زمان طی شده بین مکان تولید صوت تا گیرنده ها، فاصله نقطه مورد نظر تا هرکدام از گیرنده ها به دست می آید. نرم افزار دستگاه پس از تحلیل این داده ها مختصات نقطه مورد نظر را نسبت به نقطه صفر میز محاسبه می کند. با انجام آزمایشهای اولیه دقت دستگاه در شعاع 5 متر کمتر از 10 میلیمتر بوده که با بهینه سازی های آتی می توان دقت را تا 10 برابر افزایش داد. با توجه به ارزان بودن و همچنین وزن کم دستگاه و قابل حمل بودن آن می توان از آن در کاربردهای عمومی استفاده کرد.

/ 0 نظر / 44 بازدید