نانو شیشه خودرو

نانو تکنولوزی در شیشه خودرو:پوشش نانو تکنولوژی با قرار گرفتن بر روی شیشه خودرو، مانع از نشستن آب باران و برف و گل و لای بر روی شیشه می شود. این شیشه های دارای خواص خود پاک کنندگی هستند. با استفاده از پوشش نانو نیازی به برف پاک کن نخواهید داشت.
نانو اسپری که بصورت مایع می باشد. با آغشته نمودن سطح شیشه به یک لایه نازک و نارمئی از نانو شیشه خودرو، می توان از نشستن آب بر روی شیشه جلوگیری کرد. این مایع به مولکولهای سطح شیشه میچسبد و باعث منحرف شدن آب از روی شیشه می شود.
مزایای نانو شیشه خودرو:

پس زدن آب از روی شیشه خودرو
• پاک شدن گل و لای بوسیله آب باران
• پاک شدن شیشه خودرو در زیر باران
• عدم رسوب گرفتن شیشه اتومبیل
• عدم رؤیت توسط چشم
• پایدار نمودن شیشه خودرو در برابر فرسایش
• ممانعت از خوردگی شیشه توسط هوا
• جلوگیری از رشد قارچ ها
• سهولت پاکیزگی
• صرفه جویی در آب و مواد پاک کننده
• مقاومت بالا تا حدود 400 درجه سانتی گراد
• برای بدن مضر نمی باشد و مسموم کننده نیست

با هر بطری 90 میلی لیتری نانو شیشه خودرو می توان 10 تا 15 شیشه جلو خودرو را پوشش داد. با 2 تا 10 میلی لیتر از این نانو پوشش می توان یک متر مربع شیشه خودرو را پوشش داد.
(نانو تکنولوژی تمام آینده است)

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
روزبه

کجا میتوانیم از این مواد نانو را ÷یدا کنیم