کتابهای مهندسی مکانیک + دانلود رایگان

کتاب های زبان اصلی

 ریاضیات توماس

معادلات دیفرانسیل برونسون 

ریاضیات مهندسی سیگ 

 ترمودینامیک ون وایلن          ترمودینامیک شاپیرو             ترمودینامیک سنجل  

مکانیک سیالات وایت                مکانیک سیالات ناکایاما

هیدرولیک 

سیستم های انتقال آب

          انتقال حرارت هولمن       انتقال حرارت سنجل       انتقال حرارت هدایت پیشرفته آریاچی               

موتور های احتراق داخلی 

سینتیک شیمیایی (احتراق فاز گاز)   

جریان دو فازی ایشی    

جریان دو فازی جامد مایع

استاتیک پیتل

 استاتیک و دینامیک

  دینامیک ماشین کرود کیوسکی

 مقاومت مصالح 1 جانستون(power point)        مقاومت مصالح 2 جانستون(power point) 

مقاومت مصالح تیموشنکو1            مقاومت مصالح تیموشنکو2

طراحی اجزا شیگلی 

ارتعاشات سیلوا                       ارتعاشات تامسون                   ارتعاشات گراهام کلی

کنترل چن

  حل المسائل

 ترمودینامیک ون وایلن    (فارسی)    (زبان اصلی)

ترموینامیک سنجل 1    ترمودینامیک سنجل  2
مکانیک سیالات وایت 
 مکانیک سیالات استریتر 

  انتقال حرارت هولمن

   انتقال حرارت سنجل

  دینامیک مریام

دینامیک ماشین مارتین

ارتعاشات تامسون

کنترل گااو    کنترل آگاتا         کنترل نیسه  

مقاومت مصالح پوپوف1          مقاومت مصالح پوپوف2 

  مقاومت مصالح هیبلر

  طراحی اجزا شیگلی

  جداول و نمودار ها

طراحی اجزا شیگلی

طراحی اجزا 

ترمودینامیک سنجل

ترمودینامیک ون وایلن

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

 

/ 1 نظر / 187 بازدید
اصلانی

سلام اگه براتون امکانش هست راهنمای حل مسائل کتاب انتقال حرارات و جرم ویلیام کیس رو تو سایتتون قرار بدید .