# پایان_نامه_و_پروژه_تخصصی

پروژه درس سیستم های تبرید و سرد خانه

"" تبرید اجکتوری  "" مقدمه  سرمایش خورشیدی  تاریخچه اجکتور اجکتور چیست  انواع اجکتور ساختمان اجکتور و اساس کار آن   خصوصیات اجکتورها نحوه عملکرد اجکتور  موارد کاربرد اجکتورها قطعات اصلی اجکتورها فرضیات  بررسی ترمودینامیکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

دانلود / پایان نامه کارشناسی : ﺗﻮﭘﻚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟ

منبع : ایران سازه ﺗﻮﭘﻚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ پایان نامه کارشناسی استاد راهنما : دکتر حمید رضا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید