# پایان_نامه_و_پروژه_تخصصی

مقاله: خمش تیر خمیده ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک

منبع:msut.blogfa.com/ نویسندگان: دکتر امین صفی جهانشاهی - استاد دانشگاه صنعتی سیرجان مهندس شیما صفی جهانشاهی - کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای  مهندس طاهره ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

  برای دانلود مقالات روی عنوان آن کلید کنید 1-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان متحرک برای حرکت‌های با جابجایی زیاد 2-تحلیل کمانش ورق FGM‌ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید

دانلود / پایان نامه کارشناسی : ﺗﻮﭘﻚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟ

منبع : ایران سازه ﺗﻮﭘﻚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ پایان نامه کارشناسی استاد راهنما : دکتر حمید رضا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید