# پروژه_طراحی_سردخانه

کتابهای مهندسی مکانیک + دانلود رایگان

کتاب های زبان اصلی  ریاضیات توماس معادلات دیفرانسیل برونسون  ریاضیات مهندسی سیگ   ترمودینامیک ون وایلن          ترمودینامیک شاپیرو             ترمودینامیک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 186 بازدید