کار برد تونل های باد

کار بردتونل باد در صنایع هواپیمایی

یکی از بیشترین کار بردهای باد درصنایع هوا پیما سازی می باشد. در این مورد می توان مواردزیر را نام برد :

1-انجام آزمایشات بر روی موتور هواپیما  در حالی که در شرایط پرواز قرار می گیرد.

2- برسی ومشاهده تاثیر عوامل خارجی در عملکرد یک موتور جت در حالی که روشن و مشغول به کار است .

3- در مورد طراحی بال ها و بدنه هواپیما سعی براین است که نیروهای مقاومتی از طرف هوا بر بدنه به حداقل ممکن برسد .

برای این منظور تونل بادنقش  مهمی بازی می کند

در شکل زیر نمونه هایی از کار بردهای تونل باد درصنایع هواپیما یی مشاهده می شود.

 


کاربرد تونل باد در رابطه با سازه ها

امروزه با پیشرفت سازه و خارج شدن ساختمان ها از حالت سنتی و به وجودآمدن آسمان خراشها و پل های معلق بزرگ وایجادمجسمه ها وبناهای یاد بود ( برج ایفل و مجسمه آزادی و ) بررسی اثر باد برروی سازه ها اهمیت خاصی پیدا کرده است .

دستگاه های تونل باد در راه تحقیق این مسائل یکی از اساسی ترین ابزار آزمایشگاهی می باشند . درشکل نمونه هایی از کار برد  تونل باد در رابطه با سازه مشاهده می شود.

 

کار برد  تونل باد  در صنایع اتومبیل سازی

در صنعت اتومبیل سازی سعی برآن است حتی امکان اثر نیروهای مزاحم و مقاوم هوا بر بدنه اتومبیل را کاهش دهند که این امر با برسی جریان هوا بر روی اتومبیل در تونل باد میسر است .

بررسی چگونگی انتقال حرارت در رادیاتور ماشین بر اثر برخورد هوا با آن نیز از دیگر تحقیقاتی است که در تونل باد انجام می شود  در واقع تونل ها طوری طراتحی شده اند که اتومبیل بتواند در اندازه واقعی خود به راحتی وارد قسمت آزمایشی شده ومورد آزمایش قرار گیرد .

 

در شکل زیر نمونه هایی از کاربرد  تونل باد در صنایع اتومبیل سازی مشاهده می شود.

کار برد  آموزشی تونل باد

امروزه در اکثر دانشگاه های فنی مهندسی آزمایشگاه اثر و دینامیک دائر است ومدل های کوچک تر تونل باد  که برای امر آموزشی ساخته شده اند  مورد استفاده قرار می گیرند در شکل زیر یک نمونه آموزشی تونل باد مشاهده می شود .

 

   

/ 0 نظر / 57 بازدید